Általános Szerződési Feltételek - Egyéni vásárlók számára
Sütik

Általános Szerződési Feltételek

Cégek / intézmények (a továbbiakban Megrendelő) által, nagyobb tételben történő vásárlásokra vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek

Nagy tételben történő vásárlásnak minősül: Legalább 16 db mikuláscsomag rendelésenként.

Az alábbiakban azon megrendelésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket részletezzük, amelyek NEM a mikulascsomag.hu webáruház online vásárlási felületén keresztül leadott, hanem egyedileg egyeztetett céges vagy intézményi, nagyobb mennyiségű megrendelések, amelyeket nem a webáruházon keresztül értékesítünk.

A Mikulás Központ Magyarország - ÖKO-Játék Kft - által készített mikuláscsomagok közvetlen felhasználásra készülnek, kereskedelmi forgalomba való helyezésük és ilyen formán a továbbértékesítésük szigorúan tilos és jogi következményeket von maga után!

Az alábbiakban az ÖKO-játék Kft. “Mikulás Központ Magyarország” fantázianevű, cégek, intézmények számára kialakított szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket részletezzük. 

Szolgáltatás tárgya:
TEAOR: 4791

Szolgáltatás megnevezése:
Mikulás csomagok összeállítása és szállítása elfogadott árajánlat alapján.

Megrendelés ára: Egyedi árajánlat alapján elfogadott és visszaigazolt ár.

Szállítási határidő:
Tárgyév november 10. - december 3. közt az alábbi kiegészítéssel:

A kiszállítás az ország bizonyos részeire Vállalkozó által meghatározott időpontban ingyenes.

November 15. és december 10. között a külön egyeztetett átadó ponton ingyen átvehető a csomag.

Utánrendelést a honlapon feltüntetett időpontig tudunk fogadni! Az utánrendelés külön rendelésként kerül rögzítésre.

A járványügyi helyzetre való tekintettel korlátozott mértékben, további felár ellenében vállaljuk a csomagok egyesével történő kiszállítását, mely részleteit külön megállapodás keretében rögzíti Megrendelő és Vállalkozó.

Szállítási cím: a Megrendelő által megjelölt 1 telephely

Szállítási költség: megállapodás szerint

2.

Vállalkozó a következő feladat elvégzését vállalja:

A mindkét fél által jóváhagyott megrendelésben részletezett árajánlat alapján a kitűzött határidőre és az egyeztetett helyszínre szállítja az összeállított Mikulás csomagokat. Az ajánlatban a képek tájékoztató jellegűek, a db számok a legkisebb egyedileg csomagolt egységet mutatják (tehát pl. nem 4 zacskó szaloncukrot tartalmaz a csomag, hanem 4 db-ot.). A vonatkozó jogszabályok értelmében az összeállított csomagok nem tartalmazhatnak nyers gyümölcsöt. A Megrendelő által igényelhető gyümölcsöt (mandarin, narancs, alma) a Vállalkozó a csomagokkal egyszerre, azoktól elkülönítve, a helyszínre szállítja.

A csomag tartalmai között minimális eltérés előfordulhat; az általános összeállítási szabályként a „több lehet, kevesebb soha” elvhez köteles tartania magát a Vállalkozó. (Mivel sok esetben idényterméktől van szó, előfordulhat pl.: hogy a csomagba előírt mondjuk 30 g-os Mikulás már nem kapható. Ebben az esetben (külön megállapodás nélkül) nagyobb (40-50-60 g-os) kerül bele.) A jó minőségű tejcsokoládé mikulások (Tibi, Smarties, Szerencsi, Kinder, Boci, Milka, Nestle, Balaton) egymással helyettesíthetők közös megegyezés szerint.

A Vállalkozó lehetőleg előnyben részesíti az azonos minőségű termékek közül a Magyarországon készültet.

3.

Teljesítés:

A Vállalakozó csak az általa írásban visszaigazolt megrendelések teljesítését vállalja. A Megrendelő biztosítja a csomagok gördülékeny átvételét, a Mikulás csomagoknak szakszerű tároló helyet (száraz, hűvös, rágcsálómentes) biztosít. Az átadást-átvételt követően a csomagok épségéért a Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni.

4.

Együttműködés:

A Megrendelő az egyezetett és elfogadott ajánlat tartalmától eltérő, további utólagos igényét külön ajánlatkérésben juttathatja el Vállalkozóhoz, amire Vállalkozó külön ajánlatot ad. Ezen szerződés teljesítése során a szerződő felek a kölcsönös érdekek szem előtt tartásával kötelesek együttműködni, az esetleges akadályozó tényezőkről egymást haladéktalanul, írásban értesíteni. A Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítése során önállóan, teljes felelősséggel tesz eleget megbízásának.

5.

Vállalkozási díj:

A Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt Mikulás csomagokat a visszaigazolásban szereplő végleges adatoknak megfelelően számlázza ki. A Mikulás-csomagok ára a Mikulás-zsák és az egyeztetett tartalom együttes ára. Az ajánlatban feltüntetett árak nettó árak, az áfa mértéke 27%.

A Megrendelés visszaigazolása után Vállalkozó a megrendelt tétel 50%-ról díjbekérőt állíthat ki, melyet Megrendelő köteles 8 napon belül Vállalkozó számlájára vagy pénztárába befizetni.

A teljesítés után végszámlát állítunk ki, melyet Megrendelő 14-30 napon belül átutalással vagy átvételkor készpénzben rendez.

Ettől eltérő fizetési feltételt a Felek külön megállapodásban rögzítik.

Összesen nettó 100.000 Ft alatti megrendelés esetén a teljes tételt Megrendelő előre utalással rendezi vagy a csomagok átvételekor helyben, készpénzben kiegyenlíti.

A csomagok az ajánlott összeállítástól kis mértékben eltérhetnek a 2.2. pontban leírtak alapján.

6.

Elszámolási rendszer:

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által kibocsátott díjbekérő összegét a fizetési határidőre elutalja a Vállalkozó bankszámlájára, vagy készpénzben befizeti a Vállalkozó pénztárába. A díjbekérő teljesítése után Vállalkozó előlegszámlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a díjbekérő összegét a megadott fizetési határidőig nem utalja át a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó jogosult a teljesítést megtagadni, ebben az esetben a Vállalkozót a megrendelés teljes értéke megilleti, mint kártérítés. A Vállalkozó ajánlataiban feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Amennyiben a Megrendelő a csomagok átvételekor írásos kifogást nem emel, a teljesítést mindkét fél sikeresnek könyveli el. A teljesítést követően kiállított végszámlát a Megrendelő 14, azaz tizennégy napos fizetési határidővel köteles átutalni vagy átvételkor készpénzben rendezni. Megállapodás szerint ettől el lehet térni: a fizetési határidő 14-30 nap között változhat.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, melynek összege a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata. A fizetési határidő elmulasztása után a Megrendelő kapcsolattartója továbbiakban személyes felelősséget vállal a tartozás mihamarabbi kiegyenlítésére.

Az írásos megrendelések esetleges visszamondása esetén az alábbi költségek terhelik a megrendelőt:

 • 15 munkanappal a teljesítés előtt történő lemondás esetén:
  nincs lemondási költség
 • 10-14 munkanappal a teljesítés előtt történő lemondás esetén:
  a teljes rendelési érték 50%- a
 • 5-9 munkanappal a teljesítés előtt történő lemondás esetén:
  a teljes rendelési érték 80%- a
 • 0-5 munkanappal a teljesítés előtt történő lemondás esetén:
  a teljes rendelési érték, azaz 100 %.

7.

A szerződés hatálya, egyéb együttműködési feltételek:

A Felek a Szerződés teljesítése során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit képviselve, megvédve, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatva kötelesek eljárni.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok "vis major" következményeként állnak be. A "vis major" fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen ÁSZF körén kívül merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, hóvihar vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, az országos szintű hivatalos járvány veszély, áthidalhatatlan közlekedési akadályoztatás és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmény. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet. Amennyiben valamely fél a fenti értesítést elmulasztja vagy késedelmesen küldi el, az érintett fél felel minden, az értesítés elmaradásából vagy késedelmes elküldéséből eredően a másik félnél felmerült kárért.

A Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektromos úton elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind elektromos úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél ténylegesen megkapta az üzenetet.

A küldő fél az elektromos úton küldött üzenet átvételéről visszaigazolást kérhet, melynek a másik fél köteles haladéktalanul eleget tenni.

8.

Adatkezelés:

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a megrendeléssel kapcsolatos adatokat tárolja és kezelje.

Az adatokat a lehető legnagyobb elvárható gondossággal kezeljük, harmadik félnek át nem adjuk.

További információk az adatkezelésről ITT olvashatók. Céges / intézéményi megrendelés esetén a megrendelés teljesítése érdekében (pl. kapcsolattartó adatai, szállítási helyszínre vonatkozó egyéb adatok) az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakon túl egyéb adatokat is tárolhatunk. Ezen adatokra az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak ugyanúgy vonatkoznak.

9.

Garanciák, elszámolási feltételek:

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés feltételeit önhatalmúlag megváltoztatja, a Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ajánlatát módosítsa, és a Megrendelővel közösen új elszámolási feltételeket dolgozzon ki.

10.

Záró rendelkezések:

A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF II. pontjában foglaltak mindkét fél számára egyértelműek, és megfelelően tükrözik az együttműködési szándékukat. A szerződésben használt fogalmak egyértelműek mindkét fél számára, azokat közösen értelmezték, és jelen szerződést, mint akaratukkal megegyezőt felelősségük teljes tudatában fogadták el. A szerződés tartalmából adódóan a későbbiekben jogvitának helye nincs.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.Utoljára frissítve:
Budapest, 2020. november 17.

Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.